« امر ما »
شیطان اگر بر خلق من ، یکبار گشتی رهنما
همراه آن خواهن روند ،ناین۵ دیگر در راه ما
ای خلق من رحمی به خود،شیطان نباشد رهنما
در دام ذلت می برد ، غمخور نباشد بر شما
شیطان رجیمس۱ پیش من، نا امید از الطاف ما
همراه شیطان می روید ، سودی نباشد بر شما
آدم که در جنّت بُد۲ و در رحمت و الطاف ما
شیطان فریبـش داد ، تا آمد به دنیای شما
دنیا مجو ای بی خرد ، قدری ندارد پیش ما
دنیا رها کن تا شود ، افزونتـر آن قدر شما
یک بار دیگر ای بشر ، برگشتتان باشد به ما
سنجش کنم افعالتـان ، پرسم زِ دنیای شما
مخلوق دیگر داشتم ، نشنیدن آنها حرف ما
در قهرظلمت کشته شد،هرکس که بُد مثل شما
هرکس ندای من شنید ، بیرون نرفت از راه ما
در راه شیطانی نرفت ، مانند نیکان شما
از جنّت و فردوس۳ من، بهره نباشد بهر ما
آن جنّت و فردوس را ، بهره نهادم بر شما
همراه آن شیطان مرو ، بازا۴ بشر در راه ما
فضل و ترحم باشدم ، بنمایم آنها بر شما
قرآن فرستادم حسن ، محکم بُوَد۵ این امر ما
دیگر چه لازم باشدش ، افعال و کردار شما
٭٭٭
۵- نمی آیند
۱- رانده شده- مردود ۲- بود ۳- بهشت ۴- باز آی– برگرد ۵- باشد
حسن مصطفایی دهنوی

 196 بازدید

اشتراک گذاری
شعر درجه ی تنهایی - حامد نوروزی

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید