باگریه …
با گریه
از خواب بیدار شدم
چشمم هنوز
به رخ زیبای تو
خیره شده بود.
وعطرگیسوان بلندت
با لبم
آمیخته بود.
دیدارمیسرشدو…
باگریه خواب شدم

حامد نوروزی

 190 بازدید

اشتراک گذاری
شعر نصیحت - حسن مصطفایی دهنوی

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید