باگریه …
با گریه
از خواب بیدار شدم
چشمم هنوز
به رخ زیبای تو
خیره شده بود.
وعطرگیسوان بلندت
با لبم
آمیخته بود.
دیدارمیسرشدو…
باگریه خواب شدم

حامد نوروزی

 224 بازدید

اشتراک گذاری
شعر کرونا - اصغر محمودی (مور)

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید