شعر بسم الله الرحمن الرحیم – رسول چهارمحالی

شعر بسم الله الرحمن الرحیم
………………………………………..
اول هر کار بسم الله الرحمن الرحیم
مرحم بیمار بسم الله الرحمن الرحیم
اول قرآن بسم الله الرحمن الرحیم
معنی ایمان بسم الله الرحمن الرحیم
حلقۂ الفت بسم الله الرحمن الرحیم
موقع دیدار بسم الله الرحمن الرحیم
بهر استغفار بسم الله الرحمن الرحیم
ندبه با دلدار بسم الله الرحمن الرحیم
چون گره افتاد اندر کار تو
لب گشا بر گو بسم الله الرحمن الرحیم
بهر استغفار و توبه گر روی در نزد حق
دل مصفا کن به بسم الله الرحمن الرحیم
در سحر گاهان همراه تمام مؤمنان
گو عزیز من بسم الله الرحمن الرحیم
وقت خوردن یا که نوشیدن بگو
اولین ذکرش بسم الله الرحمن الرحیم
در همه احوال بر گوییداندر هر کجا
نام نامیش بسم الله الرحمن الرحیم
تا که وقت موت گردد مونست
حرف حرف این بسم الله الرحمن الرحیم
گر که پرسد آ ن ملک رب تو کیست
بر لبت آ ید بسم الله الرحمن الرحیم
ساقی از این اسم اعظم توشه گیر
با تمسک گوی بسم الله الرحمن الرحیم
…………………………………..
شاعر و مداح اهل بیت ذاکر الحسین رسول چهارمحالی(ساقی)

 998 بازدید

اشتراک گذاری

نظر

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه