شعر بنیانگذار مهر – حسن مصطفایی دهنوی

« بنیانگذار مهر »
ای خالقـی که حاکم روز جـزا تویی
خلاق این جهان و همه ماسوا۱ تویی
درماندگان وادی غـم را رهـا کنی
بر درد بی دوای همه ، آن شفا تویی
مهر و وفای خود بفشاندی به روی خاک
بنیانگذار مهر ، به ارض۲ و سماء۳ تویی
جرم و گناه من که فزون شد در این زمین
بخشنـده ی گناه مـنِ بی نـوا تویی
اهل وفا ، وفا به فرومایگان کنـند
بخشنده ی وفا به اهل وفا تویی
ره می روند خلق زمین سوی کبریا
آنجا که رهنمای ره کبریا ۴ تویی
من آمدم به خلق زمین ، هم صدا شوم
دیدم به خلق روی زمین ،هم صدا تویی
مهر و وفای خلق تو ،بر من فرو نشست
اسراری است که منشاء مهر و وفا تویی
از قدسیان به گوش حسن ،آمد این صدا
بر قدسیان نشانه ی صوت و صدا تویی
٭٭٭
۱- تمام موجودات و مخلوقات ۲- زمین ۳- آسمان ۴-جلال – کمال ذات و وجود
حسن مصطفایی دهنوی

 110 بازدید

اشتراک گذاری
شعر من سائل - حامد نوروزی

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید