شعر به بد نامان و .. – اصغر محمودی (مور)

به بد نامان و خوش نامان بگویید
همه افتاده گان چاه گورید
در این دنیای فانی کس نَماند
جز آن نامی که خوش نامی بجویید

اصغر محمودی ( مور )

 383 بازدید

اشتراک گذاری
شعر آئینه ی داور - حبیب رضائی رازلیقی

متن دیدگاه‌ها

یک نظر ارسال کنید