شعر تعجیل در ظهور – حسن مصطفایی دهنوی

« تعجیل در ظهور »
یا صاحب الزمان(عج) اگر عمرم تمام شد
از فرقت۱ تو بود ،که صبحم چو شام شد
آن حرف حق ،که جد تو بر امتش بگفت:
تا حرف حق زدم، به زبانم لجام۲ شد

تعجیل در ظهور کن،ای صاحب الزمان(عج)

این دوره هیچ حُسن و تفاهم نمی دهد
بی حُسنی اش،که واضح بر خاص وعام شد
فعل نکوی امت جدت ، رواج نیست
فعل کثیف مردم بد ، با دوام شد

تعجیل در ظهور کن،ای صاحب الزمان(عج)

کذب ودغل۳زِ حیله مردم فزون شده است
صدق و صفـای ملـت خَیّـر تمام شد
یابن الحسن(ع) ، کلام خدا را بیا بگو
حاجات خلق ، بر تو و بر آن کلام شد

تعجیل در ظهور کن،ای صاحب الزمان(عج)

دین محمدی که علی (ع) احترام کرد
زین۴ دوره ی زمانه ، که بی احترام شد
یا صاحب الزمان(عج) تو به فریاد ما برس
از ظالم زمانـه ، کجـا انتقـام شد

تعجیل در ظهور کن،ای صاحب الزمان(عج)

هر کار خیر ملتِ جدت به پختگی است
کار خطا زِ مردم نا پخته و خام شد
یا صاحب الزمان(عج)، بنگر کو نظام دین
در این زمانه ، دین چقدر بی نظام شد

تعجیل در ظهور کن،ای صاحب الزمان(عج)

جمشید جم که حکمتی از جام خود بدید
حکمت زِ حق بگفت:که فرخنده نام شد
یا صاحب الزمان(عج)، بیا تا بـبینم آن
حکم خدا دوباره ، زِ تو مستدام۵ شد

تعجیل در ظهور کن،ای صاحب الزمان(عج)

آن جام جم ،که حکم مساوات می نمود
حکام این زمانه ، به مثلش کدام شد
یا صاحب الزمان(عج)،مِی صاف و پاک کو
بر جای مِی ،که زهر در اینجا به جام شد

تعجیل در ظهور کن،ای صاحب الزمان(عج)

نوشیروان که نام عدالت ،به نام اوست
عدلـش کجا بُوَد و چرا بی دوام شد
یا صاحب الزمان، تو ظهورت از خدا بخواه
تا بنگرم که دین ، زِ تو بر انتظام۶ شد

تعجیل در ظهور کن،ای صاحب الزمان(عج)

جنگ جهانی است ،به ما جنگ می کند
اسباب جنگ ، خوردن مال حرام شد
یاصاحب الزمان(عج)،جهان پُر شود زِ عدل
تیغت اگر کشیده و برون از نیام۷ شد

تعجیل در ظهور کن،ای صاحب الزمان(عج)

یا صاحب الزمان(عج)، از این دوره الامان
هر هرزه گوی خودسری،از خود امام شد
خوش باشد آن زمان ، که بـبینم جمال تو
در محضر جمیع بشر ، خوش خرام۸ شد

تعجیل در ظهور کن،ای صاحب الزمان(عج)

جد تو گفت : وارث علم من آن بُوَد
کاندر۹ امور دین ،به من آن هم مرام شد
علم پیمبـری و مقام محمـدی (ص)
زآن گفته اش ، وجود تو قائم مقام شد

تعجیل در ظهور کن،ای صاحب الزمان(عج)

دردی شفـا بـدادی و آن معتصم۱۰ بدید
حجت زِ تو ، به معتصم آنجا تمام شد
مأمور معتصم که بیامد به جلب۱۱ تو
غایب شدی از آن ،زِ تو آن تلخکام شد

تعجیل در ظهور کن،ای صاحب الزمان(عج)

در این زمانه ، هر که بـپوئید راه تو
جور و جفای خلق ،به راهش چو دام شد
در این زمانه ، عدل الهـی بپـا شـود
گر رأی حق ، زِ دست تو بر انتقام شد

تعجیل در ظهور کن،ای صاحب الزمان(عج)

من کار زشت و فعل فجاهت نـکرده ام
یا صاحب الزمان(عج)، زِ تو شرم و حیام شد
گر خواستم ، به غیر ره دین حق روم
یادم بر آن قیامت و جُرم و سزام۱۲ شد

تعجیل در ظهور کن،ای صاحب الزمان(عج)

هرکار خیر و صلح وصداقت که می کنم
از گفته ی محمد (ص) خیرالانام شد
یا صاحب الزمان(عج)، حسن بر وفای تو
مصرف به دیدن مزار جدت،مهر و وفام شد

تعجیل در ظهور کن،ای صاحب الزمان(عج)
٭٭٭
۱- جدایی- دوری ۲- لگام- دهنه ۳- دروغ – مکر وحیله و فساد ۴- از این ۵- همیشگی ۶- پیوستگی– نظم
۷- غلاف شمشیر ۸- با ناز راه رفتن ۹- که اندر ۱۰- خلیفه هشتم عباسی ۱۱- دستگیری ۱۲- کیفر- پاداش خوبی و بدی
حسن مصطفایی دهنوی

 242 بازدید

اشتراک گذاری
شعر آرزو - حامد نوروزی

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید