رنگ پیراهن گلها زیباست
رنگ دستان درختان زیباست
نفس صبح و نسیم
زنگ تفریح
ورزش
ریختن برگ خزان
خش خش زیر پا
همه اش زیبایست
فصل پاییز همه زیبایست
مهر زیباتر
روز پنجم که رسد
جشن شادی
فشفشه
رنگ
جشن تکرار تولد
بعد یک سال قشنگ
جشن میلاد عشق
بوسه از آغوشی تنگ
همه اش زیبایست
ماه مهر همه زیبایست
روز پنجم زیباتر
هدیه ی روز تولد
همه شادیه جهان
از ته دل
یک بغل آزادی
بوسه ای بر لب تو
تا نهایت باقیست
مهر پنجم زیباست
روز میلاد عشق زیباتر

اصغر محمودی(مور)

 533 بازدید

اشتراک گذاری

نظر

افزودن دیدگاه