خط به خط
عشق را
معنا کردم
در دفتر جبر تقدیر
واژه ویران گر
انکار را
منها کردم
تکه تکه
کردم این تردید را
زیر و رو کردم
نگاه دل را
من نوشتم جبری از
بازی عشق
با معادلات تک مجهولی
عشق بهتر است یا عقل؟
تو به کدام مجبوری
تینا دلشکیب

 235 بازدید

اشتراک گذاری
شعر عشق - سعید افصحی

متن دیدگاه‌ها

یک نظر ارسال کنید