خط به خط
عشق را
معنا کردم
در دفتر جبر تقدیر
واژه ویران گر
انکار را
منها کردم
تکه تکه
کردم این تردید را
زیر و رو کردم
نگاه دل را
من نوشتم جبری از
بازی عشق
با معادلات تک مجهولی
عشق بهتر است یا عقل؟
تو به کدام مجبوری
تینا دلشکیب

 219 بازدید

اشتراک گذاری
شعر سردار بی ادعا ـ حبیب رضائی رازلیقی

متن دیدگاه‌ها

یک نظر ارسال کنید