« جنگ سوم »
خدایا ، دین ما زین جنگ سوم
الهی رشته اش بُـبریده می شد
اگر دین، اولش جنگ و جدل بود
زِ اول زین میان ،تاریده می شد
اگر در دین ما ، صلح و صفا بود
نکوتر نزد حق ، بگزیده می شد
اگر جنگ و جدل اول به دین بود
محمد(ص)هم زِ دین ترسیده می شد
حسن کی آگه از غوغای دین بود
وگر نه پیکرش لرزیده می شد
٭٭٭
حسن مصطفایی دهنوی

 563 بازدید

اشتراک گذاری

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه