« حد وصال »
علی(ع) اعلا زِ مُلک بی زوال است
تمام فعل و کار آن ، حلال است
علی(ع) عالیتریـن مردمـان بود
تبهکاری زِ علم آن ، محال است
علی(ع) علمش به دنیا کم نظیر است
علی(ع) دانا به علم ذوالجلال۱ است
علی(ع) بیهوده حرفی را نمی گفت :
فقط حرفش ، زِ دشمن پایمال است
علی(ع) هر خصلتش نیک و نکو بود
علی(ع) آن آدم نیکو خصال است
علی(ع) ازعلم و دانایی است خوشبخت
همان در عاقبت ، فرخنده فال است
هرآنکس برعلی(ع) در کینه جویی است
به جان شیعیان ، مثل وبال۲ است
علی(ع) را گفتنـش شیـر خداونـد
برآن هرکس بجنگد،چون شغال است
به علم آن علی(ع) هر کس بـجنگد
سیه رویـَش قیامت ،چون زغال است
علی(ع) بعد از هزاران سال علمـش
به جنگ گمرهان ، گرم جدال است
علی(ع) در رستخیـز از بهـر مردم
یقین باشد که در حد وصال است
علی(ع) نزد پیامبر(ص) تا اذان گفت:
بِه۳ از صوت اذان آن بلال است
علی(ع) روز قیامـت ، بیـن مردم
یقیناً قاضـی بحث و سؤال است
علی(ع) با حکم حقـش در قیامت
زِ حکمش مانع هر قیل و قال۴ است
حسن ، فکر تو بر معنای علمـش
چو مرغی شد ، ولی کوتاه بال است
٭٭٭
۱- صفت خداوند ۲- عذاب ۳- بهتر ۴- جنجال
حسن مصطفایی دهنوی

 176 بازدید

اشتراک گذاری
شعر یلدای انتظار - رسول چهارمحالی (ساقی عطشان)

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید