خواستم درغزلی وصف توآغاز کنم
مطلعش زلف تورادیدم گمراه شدم
تابه چشمت برسم وصف توپایان یابد
حال باماهرخی وخال لبانت چه کنم
هاتفی گفت که عاشق شده ای بیچاره
من بااین دلبری وزلف سیاهت چه کنم

 134 بازدید

اشتراک گذاری
شعر مرا بی تو - حامد نوروزی

نظر

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه