یَشفعُ عنده اِلّا بَاذنه خودعشق است

چنین توسلی برایم ھمچنان میل است

آمده ام تا رو کنم تاروپود عشق را

بی محا با ، بی ریا ، قلب و دل را

خدایی اینچنین عاشق برایم ملموس است

به اودررکوع ودرسجودعشق مجنون است

آمده ام تابگویم عمق حرف عاشقی را

تابگویم اینچنین ببینیددلدادگی را

 166 بازدید

اشتراک گذاری
شعر هست بخشش و کرمت هویدا - ژیلا شجاعی (یلدا)

متن دیدگاه‌ها

یک نظر ارسال کنید