شایسته است ستاره ها را
جای آفتاب بنشانیم
وقتی که آفتاب عاطفه ها را
به آتش کشید
و بر جنازه های سوخته ی قاصدک ها نفس کشید
شایسته است ستاره ها را
جای آفتاب بنشانیم
وقتی که بر ذهن جاری دریا قدم زد
و خشکید.

نجیبه محمدی

این شعر در کتاب گردش مستانه ۲به چاپ رسیده است به نام شاعر

 100 بازدید

اشتراک گذاری
شعر مسیر گلها - نجیبه محمدی

متن دیدگاه‌ها

یک نظر ارسال کنید