شعر صحبت نیکان – حسن مصطفایی دهنوی

« صحبت نیکان »
جان من قصه ی نوح(ع) از اثر قهر خدا است
قهر حق را طلبی ، عمر تو بر آن باد است
هیچ گه قصه ی طوفان نـرود از یادش
هر که را آرزوی لطف خدا ، بر یاد است
سوره ی نوح(ع) زِ دلها بـبرد موج هوس
وَرنه بنیاد هوس جو ، زِ ازل بر باد است
هر که از صحبت نیکان جهان ، پنـد شنید
گـر بلا موج زنـد ، او زِ بلا آزاد است
خلق عالم همه نوزادن و جوینده ی شیر
رو به پستانه ی مادر رَوَد و دلشاد است
جان من غصه ی دنیای دنـی چند خوری
نتوان گفت:که یکی گوشه ی آن بر باد است
رو به امید و خوشی ، در ره دنیای دیگر
که به توصیف وصالش۵، دل مردم شاد است
پنجه ی خون خور دنیا ،که بُوَد شکل عروس
گر به دقت نگری ، قاتل هر داماد است
هر که دل بر کَنَد از عِشوه ی۶ دنیای دنی
به امید ره عقبـی ، زِ جهان آزاد است
هر که بر حکم و بر این مال جهان، دل نـنهاد
وقت برگشتنـش ، از غصه ی آن آزاد است
هر که از حکم و از این مال جهان،کرد غرور
موقع رفتنـش از کرده ی خود ناشاد است
ای حسن صحبت نیکان جهان را بـشنو
ورنه آن صحبت دنیا طلبان ، چون باد است
***
۵- رسیدن به مقصود ۶- ناز – خود نمایی
حسن مصطفایی دهنوی

 233 بازدید

اشتراک گذاری
ترانه قاصد شهر - تینا دلشکیب

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید