« صفات بشر »
درس تحقیق و ادب، لازمه ی هر بشر است
مرد با علم و ادب ، دانه ی دُر و گُهر است
مرد بی غیرت ودین،درهمه جا همچو خر است
عفت و غیرت و دین،بر همه مردی هنر است
عفت و پاکی و رفتار نجابت۳، زِ زن است
مرد را غیرت و وجدان و حمایت، هنر است
عفت پاک بشر ،در همه جا معنوی است
عفت پاک ، به بازار قیامـت هنـر است
این صفتها که شمردیـم ، صفات بشر است
هر که آنها نـشناسد ، زِ هیولا بدتر است
فعل عیاشـی۴ و فعل فجاهـت۵ پسـرا
بر تمام پسران ،از دو طرف پُـر ضرر است
آنکه پنـد پدران را به حقیقـت بـشنید
دائماً شیوه ی او ، تاج کرامت بِـسر است
جان من تا بـتوانی ، سخن نیک بگو
صحبت نیک بشـر ، راهنمای بشـر است
هر که با راستی اش ،کار کجی راست نمود
فطرت راستی اش ، دفتر کل بشـر است
ای که در فطرت تو، میل رفاقت بـسر است
فطرت هـر بشری را نگری، یک هنر است
ای حسن گر هنرت هست،بگو صحبت نیک
صحبت نیک پدر ، راه نجات پسـر است
٭٭٭
۳- بزرگواری ۴- شهوت پرستی ۵- فسق و فجور
حسن مصطفایی دهنوی

 176 بازدید

اشتراک گذاری
شعر آه مظلوم - حسن مصطفایی دهنوی

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید