« طوطی عشق »
طوطی عشق مرا ، عشق گُل آمد به نظر
تا که از طوطی عشقت،نظر ابراز۱ کنیم
رو به صحرا و چمن،نغمه ی۲ هر بلبل باغ
پیش ابروی تو ، بلبل صفت آواز کنیم
با مِـی و باده و با مطرب و با شوق وشعف۳
عشق خود را به روی گلشنت ابراز کنیم
با مِـی و مطرب و با باده از این پرده ی راز
به هوای رُخ تو ، پرده گهی باز کنیم
٭٭٭
« سخن ساز »
حافظ از مسند عزّت۴، ره توفیق بیافت
ما از آن مسند توفیق ، توان یاد کنیم
ای حسن ،حافظ اگر مرد سخن سازی بود
ما خوشس از سخنش،معنوی ایجاد کنیم
٭٭٭
۱- اظهار- نمودن ۲- آواز ۳- شیفته- شادمانی- عشق ۴- تخت عظمت
٭٭٭
حسن مصطفایی دهنوی

 70 بازدید

اشتراک گذاری
شعر تو - حامد نوروزی

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید