شعر فکر مردان – حسن مصطفایی دهنوی

« فكر مردان »
برادر بـبين فكر مردان بدكار را
يكي ديده بنّا و معمار را
نـمي بيند آن مهر و مقدار را
نه كردار نيك و نه بدكار را
رياضات دانشـوران جهان
شناسد چه خود سهل ، پندار را
گدايان تنبل زِ فتراك3 خويش
نـدانند تدبير هـر سپهدار4 را
كساني كه خود خواه وخود بين بُوَند
جفا مي كنند مرد هشيار را
فرومايگان را كه نَبْود5 خِرد
زيان مي رسانند هشيار را
خرابـي دوران ما اين بُوَد
كه در ما رهي هست بدكار را
دلا درد ما را ، دوايـي بـجو
دوا لازمـس شخصِ بيمار را
حسن كار نيكَت چه باشد بگو
كه بنوشته اي نيك و بدكار را
***
3- تسمه – ترك بند 4- سر لشكر 5- نباشد

 414 بازدید

اشتراک گذاری

نظر

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه