« فیض حق »
هر که از فیض حق بی نصیبـس۱
در برِ قوم و خویشان غریبـس
فیض۲ حق هر که را یاورش نیست
از همه کهنه تر آستینـس
گر شود فیض حق یاور کس
در بر ناکسان۳ هم کسینـس
یاوران فیض حق را بجوئید
ورنه بختت به زیر زمینـس
فیض حق گر تو را یاوری کرد
بخت۴ تو نوجوان اولینـس
هر کس از فیض حق بهره بر شد
نوجوان بخت آن اولینـس
آخر ای نوجوانان خدا را
یاد کنید مطلب آخر همینـس
هر که از یاد حق منصرف شد
بهر آن دشمن اندر کمینـس
٭٭٭
۱- بهره – تقدیر ۲- بخشش – عطا ۳- فرومایه – مکار ۴- اقبال- دولت

 258 بازدید

اشتراک گذاری
شعر ناز مکن ـ حبیب رضائی رازلیقی

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید