تا که در تابش خورشید جهان این اثر است
در تمامی نباتات۵ جهـان جلوه گر است
اثـر تابش خورشید ،که از فیض خدا است
این نـباتات ، اثـراتش به تمام بشر است
تا در این مرحله ی حکمت حق پیش رویم
می شناسیم اثراتش به همه بحر و بر۶ است
این همه فیض۷ وعنایت۸ که خداوند نمود
این نباتات چرا بیشترش رزق خر است
گر به تدبیـر خداوند جهان پی بـبریم
رمز تدبیر خدا ، از همه کس بیشتر است
خر اگر نیست در این آدمیان از چه سبب
آدمی بر اثـر فیض خدا ، کور وکر است
این بنی آدم اگر قابل بر فیض خدا است
بر ره فیض خـداوند ، چرا کینه ور است
داد از آن فرد بشر کین عظمت را نشناخت
غرق در نعمت حق باشد و زآن بیخبر است
امر و نهی اش مگر اصلاح بنی آدم نیست
پس چرا آدم از آن امر خدا ،بی خبر است
اثـر لطف خـداوند ، بـه آدم بـرسید
آدم از بهر چه با لطف خدا ،خیره سر است
داد ازاین آدم خاکی که زِ خودخواهی خود
نـشناسد که خـداوند جهان دادگر است
آدمی گر به حقیقت نگرد فیض خدا
میشناسدکه درآن فیض خدا غوطه ور است
بار الطاف خدا را تو زِ دوشَت مفکن
گرچه سخت است ولی افضل دُر وگهراست
نخل پُر بار بُوَد ، فیض رسانـد به بشـر
نخل بی بار بُوَد ، لایق ضرب تبـر است
هنر آموز جهانـی ، گُهر انـدوز نـشد
در ره امـر خدا ، هـرکه بـپوید هنـر است
گنج قانع به قناعت ، به ره رأی خداست
هرکه بشناخت فزونتر زِدوصدگنج زر است
فیض آن لطف خدا ،شامل بر آدمی است
حیف از آن لطف خدا،آدم از آن بیخبر است
هاتف غیب ندا داد ، که ای بی بصران
مگر آن فیض خدا،غایب ودوراز بصر است
حسن از فیض خداوند ، تو نومیـد مـشو
عاقبت میرسد آن،گرکه تو را این نظر است

حسن مصطفایی دهنوی
٭٭٭
۵- گیاه ها – سبزه و درخت ۶- دریا و خشکی ۷- بخشش و لطف ۸- توجه و احسان

 230 بازدید

اشتراک گذاری
مجموعه اشعار کوتاه - لیلا طیبی (رها)

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید