شعر نبودی دلم هی – نعمت الله سیادت مقدم

نبـــودی روز و شـــب

غصه ها میخـــوردم در

نبـــودت و میــــزدم نــــی!

بی وفـــا بـــودی

دیــــدمت با وی!

دلــم واقــعا هــــی!

دلم نپرس جـــواب خوبی

مگر خوب نیست هی!

نــــدانم تا کـــــی!

نعمت الله سیادت مقدم

 151 بازدید

اشتراک گذاری
شعر پنجمین فصل سال - سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

متن دیدگاه‌ها

یک نظر ارسال کنید