شعر نبودی دلم هی – نعمت الله سیادت مقدم

نبـــودی روز و شـــب

غصه ها میخـــوردم در

نبـــودت و میــــزدم نــــی!

بی وفـــا بـــودی

دیــــدمت با وی!

دلــم واقــعا هــــی!

دلم نپرس جـــواب خوبی

مگر خوب نیست هی!

نــــدانم تا کـــــی!

نعمت الله سیادت مقدم

 159 بازدید

اشتراک گذاری
شعر شاخه خشکیده ام - روح الله اسدی

متن دیدگاه‌ها

یک نظر ارسال کنید