« نصرت و فتح »
کس اَر نصرت و فتح۱ میدان بخواست
نـباید که در درس ، تنبل بُوَد
کس اَر نصرت وفتح از درس خواست
به چشم و دل از درس بینا بُوَد
اگر کودکی ، درس تکمیل خواند
به پیری و سختـی ، توانا بُوَد
کسی را که نیرو و دانش بُوَد
تمنای او سوی دانش بُوَد
اگر بچه ای ، نیک و دانا بُوَد
به هـر کار نیکی توانا بُوَد
کسی گوی نیکی زِ میدان بِـبُرد
که چشمـش به میدان نیکان بُوَد
٭٭٭
۱- یاری و کمک و پیروزی
حسن مصطفایی دهنوی

 64 بازدید

اشتراک گذاری
شعر کوچه معشوق - حامد نوروزی

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید