شعر نغمه ها برای تو – نعمت الله سیادت مقدم

نغـــمه ها میخوانم

در وصف تو

گــــــر چه خود

نغمــــه هایم

دوسندارم

ولی مــــــن فقط

میخوانم به عشـــــــق تــــــــو

کودکی

شنید نغمـــه

هایم از خواب

برخواست و

گریه کـــــرد

نـــــــدانم

چگــونه نغمــــه

هایم میبندد

شــــــــب ها

پلـــــک های تو،،،!

نعمت الله سیادت مقدم

 243 بازدید

اشتراک گذاری
شعر داوی زولفت - سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

متن دیدگاه‌ها

یک نظر ارسال کنید