وقتی تو هستی
خورشید تابناک،
نوازشش را از من دریغ نمی کند
وحتی گلدون اتاقت از رویش نباتی خود
بیگانه نمی شود.
اما…
وقتی تونیستی
خورشیدگرمابخش،
حتی دگردرخشش خود را،
وکهکشان پیرگردش خود را
ازیاد می برد.

حامد نوروزی

 346 بازدید

اشتراک گذاری

نظر

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه