وقتی تو هستی
خورشید تابناک،
نوازشش را از من دریغ نمی کند
وحتی گلدون اتاقت از رویش نباتی خود
بیگانه نمی شود.
اما…
وقتی تونیستی
خورشیدگرمابخش،
حتی دگردرخشش خود را،
وکهکشان پیرگردش خود را
ازیاد می برد.

حامد نوروزی

 184 بازدید

اشتراک گذاری
شعر بالا سر - حسن مصطفایی دهنوی

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید