« وهب »
جنگ نیکی کرد اینک شادمان
خالق اکبر ز تو باشد رضا
می نمایم من به عهد خود وفا
ای خدا هستم به مرگ خود رضا
ای وَهب۱ عهد مرا کردی وفا
مادرت را ، از خودت کردی رضا
اجر تو باشد به نزد آن حسین (ع)
شافع۲ محشر بُوَد ، روز جزا
٭٭٭
۱- یکی از شهدای کربلا ۲- شفاعت کننده
حسن مصطفایی دهنوی

 152 بازدید

اشتراک گذاری
شعر منزل امن - حسن مصطفایی دهنوی

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید