کاش در عهد شبان
نغمه وصل تورا می خواندم
کاش درفصل خزان
سبزه و نو شدنت می دیدم
کاش چون مطلع خورشید خدا
چرخش چشم تو را می دیدم
کاش از پنجره ی لرزان دلم
روی زیبای تو را می دیدم
کاش برساحل آرام لبت
خال مرموز سیاهی بودم
چون بدانجا نگهت می افتاد
به تمنای تو جان می دادم…

 182 بازدید

اشتراک گذاری
شعر حال و احوال - ابوالفضل دوستی

متن دیدگاه‌ها

یک نظر ارسال کنید