کجایی…؟
نه اینجا و نه اونجا
پس کجایی تو؟
ای رمزجاودانگی
ای مرزدلدادگی
به کجا سَرَک کشم
ازکیا نشانی کوی تورا برم
نمی دانم صدایم بم است
یا بمم صداست
که هق هق گریه هایم
خواب تو را قیلوله نمی کند
بااینکه سالیان سال
باگریه های یکریز و یکریز
مثل ثانیه های گریز
دنبال تومی گردم
باز هم ای عزیز
آن اتفاق ساده
ولیکن دیدارتازه نمی افتد.

حامد نوروزی

 432 بازدید

اشتراک گذاری

نظر

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه