شعر کرونا – رسول چهارمحالی (ساقی عطشان)

کرونا
——————————–
چه آشوبی به پا کردی کرونا
محبت را ربودی ازمن و ما
تو مسری بودی و کردی سرایت
به جا یا جای هستی کل دنیا
به نازم من مرامت که مردی
نداری کار بر اطفال در هر جا
تویی سوغات پروازی ازچین
نه بنجولی به کیفیت چه بالا
هر آنچه آمده از چین به ایران
گرید اِی تو داری پس ماشا الله
وبا و حصبه و طاعون پر زور
همه مبهوت تو هستند حالا
تو را من میدهم هشدار بشنو
بگیر عبرت تو از حال اِبولا
همه آماده باش و وضع قرمز
چه آشوبی نموده ای تو بر پا
برای تو سرودم یک غزل من
بیا رحمی نما بر شاعر امّا
مثال موج دریا تو گذر کن
از ایران عزیز رو سوی اعدا
تویی مارکوپولو حالا گذر کن
بیا بگذر برو تا چین کرونا
—————————-
شاعر رسول چهارمحالی (ساقی عطشان)

 2,961 بازدید

اشتراک گذاری
شعر ربات - ابوالفضل دوستی

متن دیدگاه‌ها

یک نظر ارسال کنید