لیلی و مجنون – اصغر محمودی(مور)

ساعت از خواب پرید
دل شب روشن از همهمه ی گندم شد
تا به اعماق زمان خانه را موج گرفت
ماه مهتاب فرو رفت به نور
یادم آمد تاریخ
لبم از حافظ تر شد
جام ساقی همه اش جبر و حساب
یک به یک کمتر شد
تا نوشتم به جنون
لیلی و مجنون شد

 275 بازدید

اشتراک گذاری
شعر دانش آموز - حسن مصطفایی دهنوی

متن دیدگاه‌ها

یک نظر ارسال کنید