شعر یار رحیم و حمیده بگیرید – نعمت الله سیادت مقدم

بــــگردیـــد و بـــگیـــریــد

یـار خـــــوب رحــــیم و

حمیــــده

من که گشتـــم گیتی چنــین

حــاجت بـــر من بــعـــیده

بـــگردیــد به گـــرد یـــار رحیـــم

خـــــود به عشـــق شقـی

بــــودن در او بعیــــده

گــرفتـــم صـــد هـــا

یاسمــــن و صنـــم

دریــغ از زره ای در

آنان صفت حمیـــده

پاهایــم رسانده فلـک

به حــلب و چشمانم

رفیق رحیمــی نـــدیــده

عمـــری نغمـــه ســرودم

که یار حـــمیده ای بـــشنود

و بیایـد گـــویا نعمت

غریـــب تنها در این ملــک

در رفیق رحـیم و یار حـمیده

گرفتـــن تنـها ضعیــف!

نعمت الله سیادت مقدم

 375 بازدید

اشتراک گذاری

نظر

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه