دسته: رپورتاژ آگهی

فروردین 28
توری مغناطیسی / پرده مغناطیسی

پرده ( در ) توری و طلق  آهنربایی ( مغناطیسی ) توری آهنربایی یا طلق نرم آهنربایی که…

فروردین 08
طراحی بنر یا پوستر فیلم سینمایی

طراحی بنر یا پوستر فیلم سینمایی در طول یک ماه به ندرت فیلم شاخصی روی پرده ی سینما می…