دسته: نوشته های علی ناصری

اردیبهشت 18
پیشگاه درد – علی ناصری (عین)

پیشگاه درد ما پیشگاه دردیم ،همواره در نبردیم یک دشت پرشقایق دررنگ آه سردیم ما پیروان…

بهمن 10
شعر رقص آتش – علی ناصری (عین)

پری رویان دوتا گشتم نیایید کمانم چون دولا گشتم نیایید نفس از سینه برلب می نشیند چونان…

دی 22
شعر جامانده – علی ناصری (عین)

پشت خاکریز خود مرگی ام مانده ام؟ مانده ام؟؟ بی هویتی در رنگها از سرزمین مردان عاشق…

دی 15
شعر کلید مقاومت – علی ناصری

داد از این روزهای بی هوا سلول ها سکوتها تراکنشهای مبهم درهزارتوی سایه ی وحشت به…

آذر 30
شعر آمد یلدا – علی ناصری (عین)

آمد به دل سرد زمستان افسانه ی زیبا ای گلستان حافظ ز کناری شده فال سرگرم سخن از همه…

آذر 30
شعر یلدای یاد ( به یاد پدر) – علی ناصری (عین)

سربه راه ودل پر بارانم چله شد ،دی شد من تنهایم پدرم نُقل به نَقل شب کرسی مان بود چهر ه…

آذر 26
شعر می سوزم- علی ناصری (عین)

دلم به شیرینی چای دود وذغال می سوزد غمه های خورده ژرفایی به سیاهی دلم برای سرخی گل می…

آذر 23
شعر بیادت ای پدر – علی ناصری (عین)

به رسم بهاربارانی ام به رسم رگباری روزها به خلوت خیال سرم به پنجره تنهایی درقطره های…

آذر 23
شعر اسیر درد – علی ناصری (عین)

درشب زیبای دل اشک رخ یارآمدم بس گرفتاردلم هر دم خریدارآمدم در سراب، چشم ونور وآفتاب من…

آذر 20
شعر سنگر عشق – علی ناصری (عین)

سنگر عشق همیشه طرف باران است دردل امشب من هاله ای ازیاران است آه بارانی خاک ام به…

آذر 20
شعر تن خاکی – علی ناصری (عین)

هرصورت زیبا به جهان، خاک پیچیده به عشق اش همه افلاک ما چون همه خاکی ام، افتاده به…

آذر 17
شعر پرده ی آخر – علی ناصری (عین)

من پرده ی آخر دارم توشدم درسادگی ام چقدرخام توشدم درکوچه ی انگوری تان وقت غروب افتادم…

آذر 13
شعر می دانی – علی ناصری (عین)

تقدیمی به شهدای مدافع حرم : من پرده ی آخر شده ام می دانی فریاد براین در شده ام می دانی…

آذر 13
مثنوی آه – علی ناصری(عین)

یاد یاران ام ،به دل سدی زدم دربساط حادثه، نقدی زدم اشک گشتم درشب این سالها شرح هجران…

آذر 10
شعر یاد دارم روزگار کودکی – علی ناصری

یاد دارم روزگار کودکی شعرمی خواندم به تاب صورتی آی گنجه، کوکلیدت؟ محرم اسرار من شور…

آذر 08
شعر مثنوی آه – علی ناصری (عین)

یاد یاران ام ،به دل سدی زدم دربساط حادثه، نقدی زدم اشک گشتم درشب این سالها شرح هجران…

آذر 06
شعر یادم از ترانه افتاده – علی ناصری

باکاروان نورم شب وحشت ستاره افتاده درمانده ی دردم شب هجران ترانه افتاده در دشت شقایق…

آذر 06
شعر اشک قلم – علی ناصری

دوستانم می گویند از شادی بنویس از صلح وزیبایی عزل ودوبیتی های عاشقانه ساز کن همه را…

آبان 25
شعر بازهم اتل متل – علی ناصری

نجا که همسرم از زمانه می گوید ومن از زمان خودم. وفرزندم ،دردت چیست؟ واین می شود که:…

آبان 20
داستان کوتاه شبی که داعش آمد – علی ناصری

آن شب آب بر بودم روستا بعداز آن همه سال خشکی های متمادی هنوز بوی زندگی می داد…

آبان 20
شعر ترم عاشقی – علی ناصری

همراه تودر کشتی طوفانی عشقم من ساز تو وسیل پریشانی عشقم هر روز به عطرتوشدم چون شب…

آبان 19
شعر دردم عشق – علی ناصری

زاده ی دردم دردماندن دردم………..؟! عشقم عشقم: سنگر دردهای سربه مهر…