دسته: نوشته های فاطمه مقیم هنجنی

آذر 16
شعر آیه – فاطمه مقیم هنجنی

ای آنکه هر شب درغمت ناکوک شد احوال دل جانم چو بم صد پاره شد کردم رها امیال دل جنگی به…

آذر 16
شعر جانِ دختر – فاطمه مقیم هنجنی

شمع جانم، درنبودت بی قرارم ،جانِ دختر ازغمت گشتم چومجنون، اعتبارم ،جانِ دختر شکوه کردم…

آذر 30
شعر فال بد – فاطمه مقیم هنجنی

غم آمد و جان سوخت و شب باز عیان شد دریاب جهان را که قدمگاه خزان شد گر طالب وصلی و سر…

مهر 21
شعر حاکم ، عشق – فاطمه مقیم هنجنی

عشقِ روی چومهش تاب ازاین دل ببرد به نگاهی به کلامی؛همه قانون زعاقل ببرد چه نهفته است…

مهر 21
شعر چشم تو – فاطمه مقیم هنجنی

دیریست که من عاشق چشمان توهستم دیوانه ی آن چشم غزل خوان توهستم من زاده شدم عشق بورزم…

مهر 21
شعر ققنوس – فاطمه مقیم هنجنی

الا یا ایها الســاقی چه بگــریزم زغــم هردم که غم صاحبدل است برما؛ زندبردل قدم هردم چو…

مهر 20
شعر پاییز – فاطمه مقیم هنجنی

بعد از بهار سبزت آمد پدید پاییز ازهر طرف خزان بود هی می وزید پاییز هردم صدای تدبیر از…

مهر 20
شعر یاربی وفا – فاطمه مقیم هنجنی

با یار بی وفا چه توان گفت ز حال خویش ما در هوای یار گذشتیم ز خیال خویش هرشب زغم هجرش…