دسته: نوشته های نجیبه محمدی

آذر 09
شعر شایسته است – نجیبه محمدی

شایسته است ستاره ها را جای آفتاب بنشانیم وقتی که آفتاب عاطفه ها را به آتش کشید و بر…

بهمن 27
شعر مسیر گلها – نجیبه محمدی

صدای ترنم تر درختان را می شنوم وقتی که باران بارید وقاصدک خندید چکه چکه چکید به روشنی…

بهمن 25
شعر عارف چشمان بابا مادرست – نجیبه محمدی

مادر ای قدیسه ی شبهای مهتاب ای نسیم عاطفه در سکوت سبز محراب بارش بی سود باران رنجهایت…

دی 22
شعر دلتنگ نباش – نجیبه محمدی

دلتنگ کسی نباش که آیینه را شکست دلتنگ کسی نباش که ماه را رنجاند انگار کسی حرمت مهتاب…

دی 18
شعر بوی یاس (تقدیم به شهید قاسم سلیمانی ) – نجیبه محمدی

عمو قاسم امروز قلم ها برای از تو نوشتن می تپند، می تپند و در سینه ام قلبم افسوس می…

دی 09
شعر زمستان من – نجیبه محمدی

مثل نیی در دست آفتاب شکسته ام و بر چشم خاک افتاده ام تنم بوی زمستان می دهد پائیز را…

آبان 05
شعر هشتمین خورشید – نجیبه محمدی

قلب من بی خواب ترین ساعت خورشید هست تپش خانه ی این سوخته در گوش کبوتر ها یت شعر می…