دسته: نوشته های نوید کیهانی فرد

فروردین 20
شعر راز و نیاز – نوید کیهانی فرد

راز و نیاز روز من با یاد تو راستی که شیرین میشود     ذِکر اللهُ اکبرم نُقلِ شِکرچین…