دسته: نوشته های ستاره ملکی

آبان 11
شعر ثمین – ستاره ملکی

دختری از جنس ابریشم آمده از نسترن، شبنم دختری از جنس احساسم می نشیند بر گل و سنبل روی…

آبان 06
شعر پاییز – ستاره ملکی

آرام آرام ریختن برگها و قدم هایی که به آهنگ خش خش دلی خوش دارد هوا حال عجیبی دارد بوی…

آبان 03
شعر شوق دیدنت – ستاره ملکی

شوق دیدنت ای گل  آسمانی طوفانی آرزوی عشقت ای گل سرزمینی رویایی عشق تو شیرین مهر تو شده…

مهر 22
شعر هدیه های بینظیر – ستاره ملکی

در ضرب ضرب آهنگ زندگی ام روی بند بند دیالوگ روزانه ام در وابستگی سخت این همه عشق می…

تیر 22
شعر کران دور – ستاره ملکی

زبانه می کشد دوباره از زمانه ی فریب دلم دروغ می شود از کمانه ی صلیب زمانه و کمانه ای…