برچسب: اشعار زانا کوردستانی

شهریور 17
شعر خوبم – زانا کوردستانی

خوبم؛ شبیه فانوس کنج انباری که دل پری از لامپ ها دارد خوبم، شبیه گلدان کنار پنجره که…

شهریور 17
شعر موریانه ی کار – زانا کوردستانی

موریانه ی کار: کارهای مردانه می کرد کودکی که موریانه ی کار ساقه ی لبخندش را جویده…

تیر 08
شعر زن – زانا کوردستانی

زن شعری است سپید بسان پرهای قو به زلالی چشمه زن شعری است شیرین همچو غزل های حافظ مانند…

خرداد 28
مجموعه چامک 1 – زانا کوردستانی

کابوس رفتنت: آرام مثل جوجه از تخم سر در می آورم از زیر پتویم! نبودنت مرا از زندگی می…