برچسب: جوانه عشق

مهر 14
شعر جوانه عشق – زانا کوردستانی

تو دختر پاك اردیبهشت من پسر سبز پاییز تو دانه ي ناشكفته من باران ناچكيده باد تو را…