برچسب: جوانه عشق

مهر 14
شعر جوانه عشق – زانا کوردستانی

تو دختر پاک اردیبهشت من پسر سبز پاییز تو دانه ی ناشکفته من باران ناچکیده باد تو را…