برچسب: رفتن تو

مهر 14
شعر رفتن تو – زانا کوردستانی

رفتن تو اتفاق بزرگی است فاجعه ای بی پایان مثل خشکسالی های ایران مثل سوء تغذیه کودکان…