برچسب: سمنان

فروردین 13
نگاهی بر سوزن دوزی در استان سمنان

با مجله اینترنتی هنرات همراه باشید : «سوزن دوزي هنر آراستن روئين پارچه‌هاي ساده با…