برچسب: یاعلی

مهر 20
شعر یا علی – ابوالفضل دوستی

باز هم گفتم یا علی قرآن شافعم شد با برکت گفتنش از گناه مانعم شد باز هم گفتم یا علی…