درخواست مالکیت یا صفحه تایید شده (تیک آبی)

 

* تیک آبی در کنار عنوان صفحه شما میتواند اعتبار زیادی به شما ببخشد و شما را از سایر صفحات متمایز کند.

* در صورتیکه سایت هنرات و یا شخصی دیگری از طرف شما صفحه ثبت کرده و شما مایل هستید که مدیریت صفحه را خودتان به عهده بگیرید میتوانید درخواست مالکیت بدهید.

 

برای دریافت مالکیت صفحه و یا فعالسازی تیک آبی لطفا فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

 

برای نمایش فرم لطفا ابتدا ثبت نام کرده یا وارد شوید