افسوس
دردولت ماگل شقایق نشکفت
دراین شب سیاه،مهتابی نشکفت
گفتم به شقایق،که خانه ی دوست کجاست؟
افسوس وصدافسوس که برلبش جوابی نشکفت

حامد نوروزی

 160 بازدید

اشتراک گذاری
شعر پرنده - فرزاد صفانژاد

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید