دلتنگ کسی نباش که آیینه را شکست
دلتنگ کسی نباش که ماه را رنجاند
انگار کسی حرمت مهتاب را شکست
سرمشق ستاره ها دوباره خالیست
انگار باد هیچ ننوشت بر مزار آب !
دلتنگ کسی نباش که تاریکی را همرنگ صبح کشید
و باورش کردی تو
دلتنگ کسی نباش که دلتنگت نیست. ..
نجیبه محمدی

 296 بازدید

اشتراک گذاری
شعر فیض خوشگوار - حسن مصطفایی دهنوی

متن دیدگاه‌ها

یک نظر ارسال کنید