شعر قدرت دست خدا – حسن مصطفایی دهنوی

« قدرت دست خدا »
مرکز ایمان کجاست ،حکم که بر ما رواست
شاه که شاهی بجاست، قدرت دست خداست
مرکز دین پیش ماست ، تابع امرِ خداست
هر که به ما تابع است ، تابع امر خداست
مرکز ایران ماست ، تابع یزدان ماست
هر که در این راه ماست، پیرو شیر خداست
مهر و محبت زِ ماست،آنکه به هر دین رواست
دین علی(ع) دین ماست ، آنکه ولی خداست
آب بقاء۲ پیش ماست ، عاقبت کار ماست
ز آنکه پیامبر بگفت ، دین چو سفینه نجاست۳
ذُریه۴ پیغمبران ، در همه ایران ماست
ز آنکه پیامبر خودش، بر همه ما رهنماست
مرکز ایران ماست ، مرقد شاه رضاست۵
در همه معنی ببین ، مرقد آن باصفاست
جد بزرگش حسین(ع)، مرقد آن کربلاست
بی گنه آن کشته شد ، پیرو دین خداست
سبط نبی بُد حسین(ع) وارث پیغمبر(ص) است
در همه مذهب بـبین ، بی خلل۶ و بی ریاست
رهبر ایمان ماست ، پیروش ایران ماست
ذُریه ی پیغمبرس ، زاده ی خیرالنساست۷
مرکز دین دست ماست ، پیرو شیر خداست
آنکه پیامبر(ص) نمود ، ولی من بعد ماست
صحبت دیگر کجاست، سلمان منی کجاست
صحبت پیغمبرس(ص)،یعنی که سلمان زِ ماست
حضرت سلمان مگر غیر زِِ ایران ماست
خادم پیغمبرس(ص) ، خادم شیر خداست
صحبت ایران ماست ، عدل عمومی بجاست
ملت و شه با همند ، حرف همه یک صداست
ای حسن این دین ماست،گفتن حق با صفاست
آنچه توانی بگو ، اجر تو با آن خداست
٭٭٭
۲- زندگانی ۳- کشتی نجات است ۴- نسل ۵- امام رضا (ع) ۶- بی عیب ۷- حضرت فاطمه(س)
حسن مصطفایی دهنوی

 228 بازدید

اشتراک گذاری
ترانه وصف یار - ژیلا شجاعی (یلدا)

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید