شعر نظام ملک یکتا – حسن مصطفایی دهنوی

« نظام ملک یکتا »
بیا جانا نظر بنما ، نظام مُلک یکتا را
کند مشغول این دنیا ،به طرزی هر نفر ما را
خداوندی که نادیدم ، زِ کار آن بفهمیدم
که دارد قدرتی از خود ، مقام فرد اعلا را
به دنیا آدمی آورد و بازم می برد زین جا
ستایش کن خداوندت ،به باطن آن هویدا را
نمی شاید به چشم خود،خدا را ظاهراً دیدن
به باطن می توان دیدن، فزونتر کن تولا را
به اوضاع زمان بنگر،زمان در گردشی باشد
که نتواند بشرجوید همین گردشت اوضا را
بشر در ناتوانی ها ، مگر حیران نمی مانی
تفکر کن در آن حیرت ، توانِ آن توانا را
رهی دور و درازست،ولی بسیار نزدیکست
اگر دوری نکردی زآن وفهمیدی تو معنا را
طراز قدرتش بنگر، مسلط بر تمامی شد
چه بر افراد فرعونی ،چه آن افراد موسا را

 485 بازدید

اشتراک گذاری

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه