شعر نیک و نیکخواه – حامد نوروزی

گفت آن هاتف که اندر بهر ما
این مقدر می کند صاحب قضا
من از آن شعله که در قلب شماست
خوب دیدم که صراطش در وراست
من یقین دارم که در نزد دادار
مه و ماه هست برقرار و ظلم و جور اندر کنار
باز هاتف گفت : در پایان راه
اجرتی هست بهر نیک و نیکخواه

 282 بازدید

اشتراک گذاری
شعر فقیر،غنی - ناصر آکیاد

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید